Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1236483
วันนี้
ทั้งหมด
21
1236483

Your IP: 172.70.34.129
Server Time: 2021-09-23 05:35:58

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ นางณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

การลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา สาขาวิทยาลัยเทคนิคยะลา

พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการจัดทำงานเจียระไนอัญมณี (งานตัวเรือนรูปพรรณ เครื่องประดับอัญมณี) ของหลักสูตรระยะสั้น ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ในการนี้ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

S 44654662

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.