Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1292816
วันนี้
ทั้งหมด
8
1292816

Your IP: 172.70.175.137
Server Time: 2021-12-08 02:18:01

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบหมายให้ นางสาวศิริเพ็ญ ภักดี ตำแหน่งครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทำหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวอรทัย ศรีรินทร์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และนางสาวสุธาวัลย์ ฟุ้งสิริภิรมย์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายฮัสลี นิฮะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นวิทยากร หลักสูตร “การสร้าง lnfogrophic เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” และนายนาวี ดอเลาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นวิทยากร หลักสูตร “การตัดต่อวีดีโอ/วีดีทัศน์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ดังกล่าว

messageImage 1630893173302

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.