Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400344
วันนี้
ทั้งหมด
144
1400344

Your IP: 172.71.223.60
Server Time: 2022-11-30 10:36:34

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วยนายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา และนางณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอระแงะ สาขาวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โดย นายพิทักษ์ ธรรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดังกล่าว

ในการนี้ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอระแงะ สาขาวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

LINE ALBUM ระแงะ ๒๑๐๙๑๔ 29

ลิงค์ข่าว

 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.