Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1670538
วันนี้
ทั้งหมด
1073
1670538

Your IP: 162.158.79.188
Server Time: 2024-02-28 18:57:22

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

 677914 eecb1

 

STD P 67 1d677

 

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

ตารางเรียน นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส.

ชย.  ชก./ทผ.  ชช./ทล.  ชฟ.  ชอ./ทร./มค.  ชส./ยธ.  ชถ.  ทค.  คธ./ทธด.  ศูนย์ยะหา

 

ตารางสอนครู

เครื่องกล   ช่างกลโรงงาน  เทคนิคการเชื่อมฯ  ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างก่อสร้างและโยธา  สถาปัตยกรรม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สามัญสัมพันธ์  ช่างเทคนิคพื้นฐาน  ศูนย์ยะหา

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.