Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

รก. ฝ่ายแผนงานฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1428764
วันนี้
ทั้งหมด
421
1428764

Your IP: 162.158.78.97
Server Time: 2023-02-06 15:31:33

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

ตารางเรียน นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส.

ชย.  ชก./ทผ.  ชช./ทล.  ชฟ.  ชอ./ทร./มค.  ชส./ยธ.  ชถ.  ทค.  คธ./ทธด.  ศูนย์ยะหา

 

ตารางสอนครู

เครื่องกล   ช่างกลโรงงาน  เทคนิคการเชื่อมฯ  ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างก่อสร้างและโยธา  สถาปัตยกรรม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สามัญสัมพันธ์  ช่างเทคนิคพื้นฐาน  ศูนย์ยะหา

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.