Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1334661
วันนี้
ทั้งหมด
228
1334661

Your IP: 172.70.135.73
Server Time: 2022-05-27 20:15:23

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา

เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2564

1. การลงทะเบียนวิชาเรียน        วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565

2. การลงทะเบียนเรียนช้า          วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565

3. เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2565 ดังนี้

     - การเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์

     - การเรียนการสอน ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา 

       เรียนแบบ Block Course

ตามรายละเอียดประกาศที่แนบ  >>>  ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.