Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1334663
วันนี้
ทั้งหมด
230
1334663

Your IP: 172.70.38.52
Server Time: 2022-05-27 21:24:23

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วยหัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และ คณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการศึกษารูปแบบบูราการอาชีวศึกษาและการศึกษาขึ้นพื้นฐาน” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีลงนาม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์มีทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
274527533 1565763350464522 7061547487112819177 n

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.