Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

borihan af64b

plan cd096

pattana 5016a

วชาการ 0c58d

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1500478
วันนี้
ทั้งหมด
775
1500478

Your IP: 172.70.175.168
Server Time: 2023-05-31 16:30:18
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ หลีเส็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายกาชาด ศิริชัยวัทนา เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล นายอาซลัน สะตาปอ ครูประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา และนายซุลฟีกอรอาลี ร๊อบบานีย์ ครูประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา เข้าร่วมการประเมินคู่มือและการใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565
โดยมี ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ วิทยากรพร้อมทั้งประเมินผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ดังนี้ 1.ใบช่วยสอน/ใบความรู้ 2.ส่วนประกอบของใบช่วยสอน/ใบความรู้
3.การจัดทำใบช่วยสอน/ใบความรู้ ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช ครูชำนาญการพิเศษ วิทยากร พร้อมทั้งประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการสอน ดังนี้ 1.การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (สอบ Kahoot) 2.การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายหน่วย 3.การกำหนดการสอนรายหน่วย
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และนางสาธิตา ทันเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาถาคใต้ 3 ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทำหลักสูตรฯ ดังกล่าว
ทั้งนี้ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และนางฟาอีสะ ศรีตุลาการ ครูประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอศรีสาคร พิธีกรดำเนินรายงาน ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
291035221 1658491867858336 6960592361601536905 n

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.