Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

borihan af64b

plan cd096

pattana 5016a

วชาการ 0c58d

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1585631
วันนี้
ทั้งหมด
367
1585631

Your IP: 172.70.174.50
Server Time: 2023-10-03 15:52:50

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาในการพัฒนาสถานที่ การปรับพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการทำงานเป็นทีม ณ ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา

25072565b

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.