Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1365231
วันนี้
ทั้งหมด
7
1365231

Your IP: 172.70.134.90
Server Time: 2022-09-27 03:35:34

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาในการพัฒนาสถานที่ การปรับพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการทำงานเป็นทีม ณ ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา

25072565b

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.