Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1365233
วันนี้
ทั้งหมด
9
1365233

Your IP: 172.70.134.90
Server Time: 2022-09-27 04:11:38
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ในการนี้ นายเจตจันทร์ เหล่าณัฐวุฒิกุล หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมด้วยนางจิตรา ช่วยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน วิชา “โครงการตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนา”
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร บรรยายหัวข้อพิเศษ ดังนี้
1.นายวสุชากร แก้วไฝ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยากร บรรยายหัวข้อ วิชา “การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง”
2.นางจิตรา ช่วยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวา วิทยากร บรรยายหัวข้อ วิชา “โครงการตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนา”และ วิชา “บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย” (ครั้งที่ 3)
3.นายธรรมนูญ เทพชุม พนักงานราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยากร บรรยายหัวข้อ วิชา “หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทาน”
25072565d

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.