Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729778
วันนี้
ทั้งหมด
1
1729778

Your IP: 172.70.38.43
Server Time: 2024-06-23 00:17:29

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

 

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

ตารางเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.-ปวส.  

ชย.    ชก./ทผ.    ชช./ทล.    ชฟ.    ชอ./ทร./มค.    ชส./ยธ.    ชถ.    ทค.    คธ./ทธด.    ศูนย์ยะหา

 

ตารางสอนครู

เครื่องกล    ช่างกลโรงงาน    เทคนิคการเชื่อมฯ    ช่างไฟฟ้า    ช่างอิเล็กทรอนิกส์    ช่างก่อสร้างและโยธา  สถาปัตยกรรม    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ช่างเทคนิคพื้นฐาน    สามัญสัมพันธ์          ศูนย์ยะหา

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.