Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400335
วันนี้
ทั้งหมด
135
1400335

Your IP: 172.70.174.20
Server Time: 2022-11-30 10:04:46
นายณัฐพัชร ผลผลา นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ภาควิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค กลุ่มภาคใต้ ทักษะการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยได้เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันต่อระดับชาติเพื่อคัดเลือกไปเป็นตัวแทนอาเซียนต่อไป
ทั้งนี้ได้มี นายสุรชัย สังขารา ครูภาควิชาช่างกลโรงงาน ครูผู้ควบคุม นักศึกษา
16086502

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.