Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400308
วันนี้
ทั้งหมด
108
1400308

Your IP: 172.70.174.226
Server Time: 2022-11-30 08:49:22
วันที่ 5 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมมุฑิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1.นายสรศักดิ์ หลีเส็น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.นายดานยา สะซี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
3.นายพงษ์ศักดิ์ ทองมาก ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
4.นายนิรน คงประพันธ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
5.นางยุพิน แก่นเจริญ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ด้านบริการ)
6.นางราตรี ขวัญบิดา ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ด้านบริการ)
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รำลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ
ดำเนินการโดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคยะลา ณ หน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
060925655

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.