Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400309
วันนี้
ทั้งหมด
109
1400309

Your IP: 172.70.174.226
Server Time: 2022-11-30 09:00:03

วันที่ 7 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคยะลาร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา” ปี 2565 ภายใต้โครงการ “หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นประธานในพิธี และวิทยากรจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา (ภาคทฤษฎี) ณ ห้องประชุมสิบสองปันนา วิทยาลัยเทคนิคยะลา และสาธิตการขับขี่ปลอดภัย (ภาคปฏิบัติ) ณ สนามหน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

9925652

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.