Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400308
วันนี้
ทั้งหมด
108
1400308

Your IP: 172.70.174.226
Server Time: 2022-11-30 08:48:33
วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม
ในการนี้ ได้มีคณะกรรมการประเมินระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล) และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
9925653

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.