Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

borihan af64b

plan cd096

pattana 5016a

วชาการ 0c58d

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1585641
วันนี้
ทั้งหมด
377
1585641

Your IP: 172.70.38.45
Server Time: 2023-10-03 16:12:38

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องสำรวจรายวิชาเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

            ให้นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา ที่มีผลการเรียน เป็น 0/ม.ผ. ในภาคเรียนที่ผ่านมา ที่มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มาแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องพัฒนาหลักสูตรฯ

 

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน >>>> บันทึกขอเปิดรายวิชาเรียน

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.