Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

รก. ฝ่ายแผนงานฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1428755
วันนี้
ทั้งหมด
412
1428755

Your IP: 162.158.78.97
Server Time: 2023-02-06 14:58:13

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องสำรวจรายวิชาเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

            ให้นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา ที่มีผลการเรียน เป็น 0/ม.ผ. ในภาคเรียนที่ผ่านมา ที่มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มาแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องพัฒนาหลักสูตรฯ

 

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน >>>> บันทึกขอเปิดรายวิชาเรียน

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.