Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

รก. ฝ่ายแผนงานฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1428784
วันนี้
ทั้งหมด
441
1428784

Your IP: 162.158.78.96
Server Time: 2023-02-06 16:01:52

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมประชุมพร้อมรับนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมโกงกาง วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จังหวัดปัตตานี

30116501

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.