Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

รก. ฝ่ายแผนงานฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1428757
วันนี้
ทั้งหมด
414
1428757

Your IP: 162.158.78.97
Server Time: 2023-02-06 15:06:34
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565
ซึ่งได้แก่
1.นางสาวมัรดียะฮ์ นุชราวิกุล
2.นางสาวสุชัญญา บุญรอด
3.นางสาวสุชานาถ บุญรอด
นักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดยมีครูสิทธิศักดิ์ ญาณภาพ เป็นครูผู้ควบคุม
30116503

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.