Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753199
วันนี้
ทั้งหมด
157
1753199

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:36:39

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดขายแดนภาคใต้ พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

08036602

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.