Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729780
วันนี้
ทั้งหมด
3
1729780

Your IP: 172.70.38.42
Server Time: 2024-06-23 00:45:35

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาโครงการอาชีวะฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะและให้กำลังใจ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคยะลา ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์พัตนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดนิทรรศการ สถานศึกษาคู่อาชีพระหว่างโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสถานศึกษาอาชีวจังหวัดชายแดนภาคใต้

16036601

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.