Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1713904
วันนี้
ทั้งหมด
25
1713904

Your IP: 172.70.34.237
Server Time: 2024-05-21 03:09:29

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 และการบรรยายพิเศษ “การทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการนี้มีนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” นายนันทชัย ทองเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทแมนเอ โฟรสเซ็นฟูดส์ จำกัด วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สถานประกอบการ” และ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอสำเร็จการศึกษา” ณ ห้องประชุมสิบสองปันนา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

21036601

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.