Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1617023
วันนี้
ทั้งหมด
302
1617023

Your IP: 162.158.79.180
Server Time: 2023-12-04 13:03:51

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 และการบรรยายพิเศษ “การทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการนี้มีนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” นายนันทชัย ทองเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทแมนเอ โฟรสเซ็นฟูดส์ จำกัด วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สถานประกอบการ” และ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอสำเร็จการศึกษา” ณ ห้องประชุมสิบสองปันนา วิทยาลัยเทคนิคยะลา

21036601

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.