Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1698834
วันนี้
ทั้งหมด
350
1698834

Your IP: 172.70.175.86
Server Time: 2024-04-23 16:09:11

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

 677914 eecb1

 

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีคณะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่กล่าวแนะนำตัวแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย

               1.นายอิสมะแอ มามะ ครูภาควิชาช่างเทคนิคการเชื่อมและการผลิต

               2.นายสุวพงษ์ กมลสิงห์ ครูภาควิชาช่างกลโรงงาน

               3.นายแมนซูร์ ดูมีแด ครูภาควิชาช่างก่อสร้าง

               4.นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง ครูภาควิชาช่างก่อสร้าง

               5.นายอธิกร แก้วมี  ครูภาควิชาช่างก่อสร้าง

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พบปะและให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา นายวัลลภ บุญขวัญ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา แจ้งการลงทะเบียนเรียนช้า ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และการลงสมัครกิจกรรมเดิน-วิ่ง ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

S 3596695

กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.