Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729780
วันนี้
ทั้งหมด
3
1729780

Your IP: 172.70.38.43
Server Time: 2024-06-23 00:44:27

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบหมายให้ นายศราวุธ ชุมภูราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางกฤตยา ประจง หัวหน้างานหลักสูตร นายไฟซอล มะแซ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล และนางดวงกมล แก้วนก หัวหน้างานทะเบียน เข้าร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

LINE ALBUM ประชมโครงการสงเสรมเวทและประชาคมฯ 16

ประชุมตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.