Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1698852
วันนี้
ทั้งหมด
368
1698852

Your IP: 172.70.174.57
Server Time: 2024-04-23 17:09:02

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

 677914 eecb1

 

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมี ว่าที่ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด นายภควัต นิลประเสริฐ หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ผู้กล่าวรายงาน และนางวิจิตรา แตงทอง ตำแหน่งวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนวิจัยในชั้นเรียน ในการนี้ ได้มีคณะครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

2106603

 

สัมมนาและอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดทำวิจัย

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.