Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1712963
วันนี้
ทั้งหมด
326
1712963

Your IP: 172.70.38.169
Server Time: 2024-05-18 15:05:47

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วย นายวิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายศราวุธ ชุมภูราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุภาพ สุขศรี ครูแผนกวิชาเครื่องกล นายบุญสง การสุวรรณ ครูแผนกวิชาเครื่องกล และนายสามารถ รังไสย์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมปัญญานันทะ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2010660655

ลิงค์ข่าว การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ (อวท.) ระดับภาคใต้

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.