Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753167
วันนี้
ทั้งหมด
125
1753167

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 02:54:57

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วยนายศราวุธ ชุมภูราช รอผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) สถานศึกษาขนาดเล็ก ของวิทยาลัยกาญจนาภิเษก ปัตตานี ณ วิทยาลัยกาญจนาภิเษก ปัตตานี

8116601

 

ลิงค์ข่าว การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ฯ

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.