Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753193
วันนี้
ทั้งหมด
151
1753193

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:31:17
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 สถานศึกษา กับ บริษัทชไนเดอร์ อิเล็กทริค และ ASSIST ซึ่งสถานศึกษาที่ร่วมลงนาม มีดังนี้
1.วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดย นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู
2.วิทยาลัยเทคนิคสตูล โดย นายวิเชียร บุญเตี่ยว
3.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดย นายอดุลย์ แวนา
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม
พร้อมด้วยผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย Mr.Aru David ตำแหน่ง Regional Director, จากมูลนิธิ ASSIST Ms.Jessie Lan ตำแหน่ง Partnership Manager, จากมูลนิธิ ASSIST และผู้อำนวยสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ราวมลงนาม ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชน ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการนี้ (เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566) นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เปิดเผยว่า สอศ.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับบริษัทชไนเดอร์ไทยแลนด์ในการใช้เทคโนโลยีระดับสูงทางด้านดิจิทัลทรานเฟอร์เมชั่นการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครูบุคลากรอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสอศ.โดยเฉพาะสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวะศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้แก่สาขาไฟฟ้ากำลังสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาแมคคาทรอนิกส์และสาขาการจัดการพลังงาน ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายประเทศนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายเร่งด่วนของสอศ.ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและสถานประกอบการที่ต้องอาศัยหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาทุกมิติ
7116602
 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.