Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729784
วันนี้
ทั้งหมด
7
1729784

Your IP: 172.70.43.196
Server Time: 2024-06-23 01:27:50

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

ตารางเรียนนักเรียน ระดับ ปวช.

ดาวน์โหลด>>>>>>   ชย.  ชก.  ชช.  ชฟ.  ชอ.  ชส.  ชถ.  ทค.  คธ.

 

 

ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส.

ดาวน์โหลด>>>>>>   ชย.  ทผ.  ทล.  ชฟ.  ทร. มค.  ยธ.  ชถ.  ทค.  ทธด.  ศูนย์ยะหา

 

ตารางสอนครู

ดาวน์โหลด>>>>>>   เครื่องกล  ช่างกลโรงงาน  เทคนิคการเชื่อมฯ  ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างก่อสร้างและโยธา  สถาปัตยกรรม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช่างเทคนิคพื้นฐาน  สามัญสัมพันธ์  ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ยะหา

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.