Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753171
วันนี้
ทั้งหมด
129
1753171

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 03:01:28

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบหมายให้ นายศราวุธ ชุมภูราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดการประชุม (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมด้วย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

27116606

 

ลิงค์ข่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.