Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1712951
วันนี้
ทั้งหมด
314
1712951

Your IP: 172.70.38.169
Server Time: 2024-05-18 14:38:04

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย “อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน” (Fix it Center) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ฟื้นฟูหลังน้ำลด) ในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน
ในการนี้ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สืบเนื่องจากภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 22-27 ธันวาคม 2566 ทำให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก โคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดยะลา กระทบ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอธารโต อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา อำเภอกาบัง อำเภอรามัน และอำเภอกรงปินัง รวม 52 ตำบล 295 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 18,353 ครัวเรือน ประชาชน 72,596 คน และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
ซึ่ง รัฐบาลโดยการนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งการถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม ช่วยกันระดมกำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมแซมและดูแลบ้านเรือนของประชาชนให้กลับมาสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน (ฟื้นฟูหลังน้ำลด) ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 5 สถานศึกษา และได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการระดมกำลัง ซึ่งจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน 24 จุดบริการในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอกรงปินัง อำเภอรามัน และจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยอำเภอรือเสาะ, อำเภอศรีสาคร ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2567
801256701

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.