Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1712975
วันนี้
ทั้งหมด
338
1712975

Your IP: 172.70.43.139
Server Time: 2024-05-18 16:16:01

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษาอวท. และนักศึกษา อวท. วิทยาลัยเทคนิคยะลา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 แบบสากล
โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 แบบสากล
ในการนี้ นายยศพล เวณุโศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
พร้อมร่วมรับชมการแสดง ประกอบด้วย การแสดง ชุดที่ 1 โดยคุณสมชาย นิลศรี ขับร้องเพลง "ชาว อวท." และ "อาชีวะพราว" ,การแสดง ชุดที่ 2 ชื่อว่า "เริงสราญงานวัดป่า" และการแสดง ชุดที่ 3 ชื่อชุด "รำ 4 ภาค"
จากนั้น ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น จำนวน 15 รางวัล สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ จำนวน 6 รางวัล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน สถานประกอบการ จำนวน 12 แห่ง และเจ้าภาพจัดงานฯ จำนวน 6 แห่ง
ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม 70 ปี) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
425702046 2060492757658243 7904918882928630930 n

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.