Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729778
วันนี้
ทั้งหมด
1
1729778

Your IP: 172.70.38.42
Server Time: 2024-06-23 00:32:46

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและการพิมพ์หนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567 โดยมี นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ เป็นประธานพิธีเปิด และนายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน โดยมี นายสรศักดิ์ ระดาเขตร์ นิติกรชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการส่วนระเบียบกลาง สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วิทยากรให้ความรู้ และนายกฤติเดช พรหมเพชร ครูผู้ช่วยพิธีกรดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

18036702

ลิงค์ข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ฯ ระเบียบงานสารบรรณและการพิมพ์หนังสือราชการ

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.