Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753159
วันนี้
ทั้งหมด
117
1753159

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 02:42:25

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วยนายศราวุธ ชุมภูราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ณ ห้องSmart Classroom วิทยาลัยเทคนิคยะลา

2204672

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.