Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753204
วันนี้
ทั้งหมด
162
1753204

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 03:42:18

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายศราวุธ ชุมภูราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไซนัลอาบีดิน เจ๊ะแว หัวหน้างานแนะแนว และนายปฏิพัทธ์ มีทอง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

13056705

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.