Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753210
วันนี้
ทั้งหมด
168
1753210

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:53:01

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายศราวุธ ชุมภูราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไซนัลอาบีดิน เจ๊ะแว หัวหน้างานแนะแนว และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และท่านผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

13056702

ลิงค์ข่าว การนำเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.