Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1712967
วันนี้
ทั้งหมด
330
1712967

Your IP: 172.70.43.139
Server Time: 2024-05-18 15:36:14

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

               ประชุม เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษา
                           ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  
เวลา 14.30 น.  คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ฝ่ายยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

เข้าร่วมประชุม เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ ห้ององค์การวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ภาพ/ข่าว โดย : นางทิพย์วดี มาเอียด

DSC 00367777777777

 

                                                  ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.