Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1713903
วันนี้
ทั้งหมด
24
1713903

Your IP: 172.70.34.236
Server Time: 2024-05-21 03:00:00

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

                                     ใจอาสาบริจาคโลหิต
    เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2558 
เวลา 9.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 
    รับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
    ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค 
    ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา

    ภาพโดย : นายประเสริฐ บุญเพ็ง
    ข่าวโดย : นางทิพย์วดี มาเอียด

23456                                    
                                 ลิงค์ข่าว

 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.