Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1713910
วันนี้
ทั้งหมด
31
1713910

Your IP: 172.70.38.243
Server Time: 2024-05-21 04:24:30

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 


              นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
เวลา 10.00 น. นายวิทยา ทองขาว กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ และนายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยกล่าวถึงประเด็นหลัก คือ
                       - การนิเทศครูผู้สอน เรื่อง เทคนิควิธีสอนของครูให้บูรณาการเข้ากับสภาพงานจริง ที่นักศึกษาเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ
                      - นิเทศ เรื่องการวางแผน ในการรับผู้เรียนในอนาคต แนะนำการรับนักศึกษาเข้ามาเรียน ระดับชั้น ปวช. ในระบบทวิภาคีแล้วต่อ ระดับชั้น ปวส. ทวิภาคี หลังจากนั้นก็คัดบางส่วนเข้าศึกษาต่อ
ปริญญาตรี อีกส่วนหนึ่งคัดจาก นักเรียนเรียนดีของโครงการพระดาบส มาเรียน ระดับชั้น ปวช.ทวิภาคี ทำความร่วมมือกับบริษัทเพื่อหมุนเวียน นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน
                     - ทำความร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงานหมุนเวียนกัน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี    
                     - การวางแผนเปิดสอนในแผนกช่างไฟฟ้า ด้านพลังงานทดแทนและไฟฟ้าโรงงานในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหาร ครูภาควิชาเครื่องกล และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ให้การต้อนรับ
DSC 99999999999                                                                                       
                                                                                 
  ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.