Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753188
วันนี้
ทั้งหมด
146
1753188

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 03:25:18

  โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)

    วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558   เวลา 09.00-11.00 น.  วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดโครงการพัฒนาภาษา
    สู่โลกอาเซียน โดยมี ผศ.ดร.สุกินา อาแล อาจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริ อาจารย์เวทย์พิสิษ ยศศิริ 
    วิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน 
    ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 3   ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคยะลา

    ภาพ/ข่าวโดย : นางทิพย์วดี มาเอียด

11960218 883748775046012 827342706026903324 n                                                                  ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.