Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753173
วันนี้
ทั้งหมด
131
1753173

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 03:07:59

                            มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักมวย วิทยาลัยเทคนิคยะลา

   วันพุธที่ 9 กันยายน 2558  เวลา 08.20 น. นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
   มอบเกียรติบัตร  ให้แก่ นายมูฮำหมัดซอบรี ฮามะ และนายธีระ ทองสุวรรณ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 
   ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชนะการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมระหว่าง
   วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา


   ภาพโดย : นายประเสริฐ บุญเพ็ง
                   นายอนุรักษ์ ชูทอง
   ข่าวโดย : นางทิพย์วดี มาเอียด

12009798 884774701610086 7264291287441490675 n
                                                                ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.