Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753188
วันนี้
ทั้งหมด
146
1753188

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:26:33

                          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบรถเข็น  
    วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558  
เวลา 14.30 น.  อ.มูฮัมหมัดกามีล หะยีสุหลง ตัวแทนจาก  วิทยาลัยเทคนิค     กาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบรถเข็น ให้่แก่ นายอับดุลเล๊าะ   บาราหาแม   นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 

    ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนักศึกษาในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ-
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดยมีนายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
    เป็นผู้รับมอบ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

    ภาพโดย : นายอนุรักษ์ ชูทอง
    ข่าวโดย : นางทิพย์วดี มาเอียด
DSC 0364                                                           
                                                                              ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.