Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753182
วันนี้
ทั้งหมด
140
1753182

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:18:37

                      ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
                           ประเภทรายใหม่ เพื่อเปิดบัญชีรายใหม่

                 วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 งานแนะแนว  วิทยาลัยเทคนิคยะลา  เวลา 14.30 น. 
จัดประชุม เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ประเภทรายใหม่  โดยมี นายสมภพ เพชรภักดี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธาน  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่จาก ธนาคาร
กรุงไทย สาขาสิโรรส  
มาให้คำแนะนำ นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับชั้น  ที่ส่งเอกสารเปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการเปิดบัญชีรายใหม่ณ ห้องสิบสองปันนา 

ภาพ/ข่าว โดย : นางทิพย์วดี มาเอียด
12009614 888863981201158 4630813082254409785 n                                                                      ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.