Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1712985
วันนี้
ทั้งหมด
348
1712985

Your IP: 172.70.38.242
Server Time: 2024-05-18 16:51:41

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

                  นักศึกษารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ

           มูลนิธิสงเคราะห์เด็กในท้อง
ที่ทุรกันดารในพระบรมราชนูปถัมภ์  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42
สำนักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นางสาวเจนจินา สวนทอง 
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ภาควิชาสถาปัตยกรรม และนายมูฮัมหมัดซัดดัม โตะแปเราะ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ภาควิชาเครื่องกล โดยมี นายชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผู้บังคับหน่วยพัฒนา การเคลื่อนที่ 42 
สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และมีสุขภาพดี แต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิ  ณ ห้องประชุมกองบังคับการ
หน่ว
ยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 
โดยมี ครูคามีล ดือราแม และ นางยุพิน แก่นเจริญ ผู้ควบคุม

ภาพโดย : นายคามีล ดือราแม
ข่าวโดย : นางทิพย์วดี มาเอียด

12205093 793895650719464 180675341 n
                                                         ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.