Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1744936
วันนี้
ทั้งหมด
97
1744936

Your IP: 172.70.34.241
Server Time: 2024-07-14 03:03:51

 

449652540 2159788211062030 1102602648524921269 n b7ab3 

 

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 


ารแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ (อศจ.)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
เวลา 08.30 น. นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคยะลา ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
ประจำปี
การศึกษา 2558
โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน
ในพิธี
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ซึ่ง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
 
ภาพ/ข่าว โดย : นายประเสริฐ บุญเพ็ง นางทิพย์วดี มาเอียด

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.