Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753155
วันนี้
ทั้งหมด
113
1753155

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 02:35:24

                                       เข้าคารวะและเยี่ยมชม
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 07.30 น. นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
พร้อมด้วย  นายทินกร คงศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ฝ่ายบริหารทรัพยากร และ
ครูสุพัตร เหล่ามงคลชัยศรี 
เข้าเยี่ยมคารวะ นายภาณุ อุทัยรัตน์  เลขาธิการ ศอ.บต. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เยี่ยมชม นักศึกษา โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีคณะครู
ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ 


ภาพ/ข่าว โดย : นางทิพย์วดี มาเอียด
1122                                                     
                                                          ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.