Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753203
วันนี้
ทั้งหมด
161
1753203

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 03:41:45

                                โครงการอาซูรอเทคนิคสัมพันธ์สู่อาเซียน
     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ชมรมมุสลิมและจริยธรรมอิสลาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
จัดโครงการอาซูรอเทคนิคสัมพ
ันธ์  
สู่อาเซียนเพื่อให้อนุรักษ์ ขนมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามอันสอดคล้องกับหลักการศาสนา ตามนโยบาย 3 D โดยมี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการกวนอาซูรอของ นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ภาพ/ข่าว โดย : นางทิพย์วดี มาเอียด
251158                                                               
                                                                            ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.