Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753183
วันนี้
ทั้งหมด
141
1753183

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:22:18

                   โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธ์
                                สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.20 - 16.30 น. นางสาว อรรณีย์ เจะหะ เจ้าหน้าที่สมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ (สวท.) เดินทางมาเยี่ยมและสังเกตการณ์ การจัดอบรม
เรื่อง หยุดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน (Stop Teenage Mom) แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค-ยะลา ซึ่งดำเนินการโดย ครูดวงพร มหันต์ชาครพงศ์ ครูแกนนำ นักศึกษาองค์การฯ และนักศึกษาแกนนำ 
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ  
ณ ห้องอินทผาลัม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา 


ภาพ/ข่าว โดย : นางทิพย์วดี   มาเอียดDSC 0185

                                                            ลิงค์ข่าว

 

 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.