Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753180
วันนี้
ทั้งหมด
138
1753180

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:15:08

                           โครงการ ร.ด. จิตอาสาบริการซ่อมรถจักรยานและรถจักรยานยนต์
                                    ร.ด. ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการปร
ะชาชน

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น.  นายทินกร คงศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ฝ่ายบริหารทรัพยากร เยี่ยมชมนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงาน ในโครงการ ร.ด. จิตอาสาบริการซ่อมรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ และ ร.ด. ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา


ภาพ/ข่าว โดย นายประเสริฐ บุญเพ็ง
                     นางทิพย์วดี มาเอียด

 

DSC 0341


                                                         ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.