Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1712979
วันนี้
ทั้งหมด
342
1712979

Your IP: 172.70.43.140
Server Time: 2024-05-18 16:44:31

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

                             กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติก
รรม นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 จำนวน 373 คน โดยมี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นประธาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะทีมงาน กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 เป็นวิทยากรร่วมจัด
กิจกรรมด
ังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา


ภาพข่าว โดย : นายประเสริฐ บุญเพ็ง
                      นางทิพย์วดี มาเอียด


13147282 229233327450871 1911426147510215780 o
                                                            ระดับ ปวช.

                     
                                                             ระดับ ปวส.

 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.