Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1713905
วันนี้
ทั้งหมด
26
1713905

Your IP: 172.70.38.242
Server Time: 2024-05-21 03:34:45

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

                                         ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
            วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึก
ษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้มีป
ระสบการณ์ทางด้านการเรียนสายอาชีวศึกษา มาเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ได้ดำเนินการทดสอบคว
ามรู้พื้นฐาน (Pretest) และ
เยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ

DSC 0527

                                                              ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.